skip to Main Content

Het instumentarium van de relatietherapeut

RELATIETHERAPIE BIJ DE BANKENHOEVE

Reeds vele jaren werken wij bij de Bankenhoeve met echtparen.  Naast de aandacht voor wat er goed gaat binnen de relatie (soms d.m.v. kernkwadranten) besteden wij aandacht aan de onbewuste relatiepatronen, ook wel collusies genoemd, waar echtparen in verstrikt zijn geraakt. 

Relatiepatronen

 • Een veel voorkomend patroon is het aanklampen van de vrouw (strategisch zelf)en het terugtrekken (teruggetrokken zelf) van de man. Zowel het aanklampen als het terugtrekken verergeren de problemen.
 • Een ander patroon is een verstrengeling van de verschillende persoonlijkheden ook wel symbiotische relatie genoemd.  De balans tussen autonomie en verbondenheid is verstoord en men weet niet meer wat nu van de een is en wat bij de ander hoort. Er is onvoldoende afgrenzing.
 • In een narcistische relatie wil iemand vereerd worden door zijn of haar partner. Zolang de verering plaats vindt, is er niets aan de hand. Als de partner voor zichzelf op begint te komen, kan de onzekerheid opdoemen van de narcistische persoonlijkheid.
 • In een machtsrelatie draait het erom wie het voor het zeggen heeft. Een vecht-vecht relatie is vaak het gevolg. Een heerser-onderdaan collusie is hiervan een voorbeeld.
 • In een man-vrouw collusie is er onvoldoende ruimte voor andere gevoelens of ander gedrag.
 • In een jaloezie-ontrouw collusie speelt vaak verlatingsangst.

Onbewuste relatie patronen kunnen tot veel problemen leiden.  Dat varieert van strijd, depressies, eenzaamheid, ontrouw en verwijdering. Om nog maar te zwijgen over alle negatieve gevolgen die kinderen ervan kunnen ondervinden. Belangrijk is dat echtparen zich bewust worden van hun relatiepatroon en onderzoeken welke verlangens en vaak oude pijn en frustratie daarbij een rol speelt. 

Verwerking van emoties

Belangrijk is dat die oude emoties bewerkt en verwerkt worden. Verschillende werkvormen kunnen daarvoor gebruikt worden. Zoals werken met het innerlijk kind, de innerlijke criticus, het valse zelf  en het werken met andere deelpersoonlijkheden. Als beider verhalen zichtbaarder worden, ontstaat er ruimte om te experimenteren met nieuwe gevoelens en  nieuw gedrag. Dit gebeurt aan de hand van communicatieregels zoals A.B.B.A. en de complete boodschap.

Meerzijdig partijdig

Bij de Bankenhoeve krijg je praktische tools en er wordt ervaringsgericht gewerkt. Dat betekent dat wij onze opgebouwde ervaring en directe ervaring in het contact met het echtpaar constructief inzetten. We zetten ons zelf dus in als instrument. Dat doen wij door een aantal sporen te volgen zoals:

 •  Empathisch begrip
 • Actief structureren
 • Zorgvuldig confronteren.
 • Direct leidinggeven
 • Een voorbeeld zijn voor het echtpaar (modellering)

 Afwisselend programma

Door inzet van bovenstaande methodieken ontstaat een afwisselend programma van inzichtgevende oefeningen, ervaringsgerichte oefeningen en communicatieoefeningen afgewisseld met het maken en bespreken van een vragenlijst. Het programma wordt op maat gemaakt per echtpaar aan de hand van de geconstateerde problematiek. Er wordt ook altijd ruimte gemaakt voor ontspannende activiteiten tussendoor.

Back To Top