skip to Main Content
Menu

Dramatische toename

De afgelopen twintig jaar is het aantal echtscheidingen dramatisch toegenomen. De laatste jaren leek dit aantal, inclusief flitsscheidingen, enigszins te stabiliseren rond de 37.000 per jaar. Maar wanneer je ook ongehuwd samenwonenden meerekent, is het aantal scheidingen veel hoger; naar schatting rond de 100.000 per jaar.

Na scheiding ongelukkiger dan daarvoor

Naast financiële gevolgen zijn er emotionele en psychologische gevolgen. Deze kunnen zich over vele jaren uitstrekken. Globaal wordt wel gesteld dat de emotionele verwerking in een optimale situatie net zoveel maanden duurt als de duur van het huwelijk in jaren. Als de conflicten tussen de ex-echtgenoten echter blijven voortduren na de echtscheiding worden dit soort gevolgen verergerd, en duurt de verwerking van de echtscheiding ook veel langer. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld mensen ongelukkiger zijn na de scheiding dan daarvoor.

Kinderen zijn meestal niet beter af na een echtscheiding. Vaak wordt gezegd dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders, maar dat idee wordt niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat dat scheiden alleen maar voordelig is voor de kinderen wanneer de ruzies zeer frequent en zeer ernstig zijn (Jeanette Pals, 2006).

Kinderen

In 1991 constateerden de Amerikaanse echtscheidings-onderzoekers Amato en Keith op grond van verschillende bestaande onderzoeken dat kinderen die een echtscheiding hadden meegemaakt, op veel punten slechter functioneerden dan kinderen uit intacte gezinnen:

  • ze presteerden aanzienlijk slechter op school
  • ze hadden meer gedragsproblemen
  • ze voelden zich psychisch en emotioneel minder goed
  • ze hadden een lager zelfbeeld
  • ze hadden meer problemen met sociale relaties.

Voor jongens waren de gevolgen ongeveer hetzelfde als voor meisjes. Ook bleek het niet uit te maken hoe oud het kind was tijdens de scheiding (Jeannette Pals, 2006).

Afkoelingsperiode

Omdat ook steeds meer ‘matig succesvolle’ huwelijken ontbonden worden, neemt het aantal betrokkenen, zowel ouders als kinderen, die met een scheiding geconfronteerd wordt toe. Met alle nare gevolgen van dien. Soms is een afkoelingsperiode nuttig om de verschillende opvattingen tussen de partners constructief te bespreken.

Relatie – intensive in een 1/2 dag.

Een relatie-intensive onder leiding van een deskundige therapeut is dan nuttig en nodig.  U neemt dan afstand van uw dagelijkse gewoontepatronen, en neemt, onder begeleiding, de relatie onder de loep. Er wordt helder wat er gebeurt in de relatie, waarom het gebeurt en wat er moet gebeuren om de relatie te verbeteren.

Back To Top