skip to Main Content

Een relatie kan de hemel en de hel raken. Het kan je sterker maken maar ook kwetsbaarder. De wittebroodsweken, met de opwinding en genoegens van de verliefdheid, duren ongeveer 6 tot 18 maanden. Daarna kom je meestal de vervelende eigenschappen van je partner tegen. Dan pas begint het eigenlijke werk van het opbouwen van een liefdesrelatie.

Niemand wil een slechte relatie en toch overkomt het velen. Gevangen in onbegrip, irritatie en verwijten en andere destructieve gedragspatronen spreek je elkaars taal niet meer en beland je ieder op je eigen eiland. Je grip op de situatie is weg. Je voelt je onbegrepen, afgewezen, teleurgesteld en machteloos.

“Het was een voor twaalf in onze relatie. We hebben in een dag veel inzichten en handvatten gekregen waarmee wij thuis goed verder kunnen. Als het nodig is, komen wij later nog een dagje terug. “

Relatie intensive

In veel partnerrelaties gaat de oorspronkelijke glans verloren omdat onbewuste patronen de overhand krijgen in de relatie. Periodiek onderhoud is nodig.

”Dit hadden wij al jaren geleden moeten doen”

Conflicten nemen toe of de relatie vervlakt en de partners trekken zich terug uit het contact. Een bekend relatiepatroon is dat de een de aanklamper is en de ander de terugtrekker. Belangrijke zaken worden niet meer op een constructieve manier besproken. Partners zijn wel samen maar voelen zich toch eenzaam. De vastgeroeste patronen die in een partnerrelatie aan het licht komen zijn vaak gevormd in de loop van onze persoonlijke geschiedenis. Mensen hebben vaak de neiging de oorzaak van het niet goed lopen van hun relatie te wijten aan hun partner. Binnen de begeleiding van partners gaan wij dieper in op onverwerkte gebeurtenissen die vroeger zijn ontstaan en in de relatie naar voren komen.
Tijdens de sessies wordt duidelijk dat beide partners een aandeel hebben in het niet goed functioneren van hun relatie en wordt gekeken wat door de één- en wat door de ander opgelost kan worden.

Indien nodig kunnen wij tijdens de relatietherapie met één van de partners of met beide partners een stukje therapie afzonderlijk doen.

”In de eerste plaats willen wij jullie nogmaals ontzettend bedanken voor de zeer constructieve en fijne dagen, zoals wij die bij jullie ervaren hebben. Jullie zijn zeer professioneel, scherp in het zien van nuances en het benoemen ervan, maar ook in het persoonlijke hebben wij jullie als prettige mensen ervaren.  

Onze werkwijze

Voorafgaand aan de relatietherapie vragen wij beide partners om ieder hun probleem op een A4 te  beschrijven en ons dit toe te mailen.  We beginnen de relatietherapie met een kennismaking en bespreking van de problematiek.  De relatietherapie van de Bankenhoeve is persoonlijk, directief en geeft nieuwe ervaringen en praktische handvatten.

In een metafoor kun je partners met problemen vergelijken met een schip dat averij heeft opgelopen op de woelige wateren van de relatie. Het schip moet naar de haven om opnieuw opgetuigd te worden. Van daaruit kan er opnieuw gekeken worden naar wat beide partners in het dagelijks leven van elkaar nodig hebben.

(Echt)paren kunnen kiezen voor een 1/2 dag relatietherapie. De partner-relatietherapie kan gepland worden in een weekend of gedurende een midweek.  Per halve dag kunnen 2 sessies gepland worden. In de pauze is er ruimte voor ontspanning, wandelen, fietsen. We werken niet met groepen maar met een echtpaar tegelijk.

heeft u vragen of  interesse in een relatietherapie?

Neem gerust contact met ons op,  telefonisch 0487-595550. per e-mail of contactformulier, vermeldt uw beider namen plus uw voorkeur voor een 1/2 dag in een weekeind of door de week.

Back To Top