skip to Main Content
Menu

Tijdens de relatietherapie verblijft u op de monumentale boerderij de Bankenhoeve in het mooie rivierengebied van het Land van Maas & Waal, centraal gelegen in het land. Er  is alle tijd om gezamenlijk de relatie onder de loep te nemen en te werken aan groot of klein onderhoud. Een auto gaat elk jaar naar de garage om nagekeken en doorgesmeerd te worden…de partnerrelatie wordt geacht probleemloos in alle fasen van het leven overeind te blijven. Tijdens de relatietherapie is er voldoende gelegenheid voor ontspanning.

Omdat relaties veranderen

Het huwelijk of de samenlevingsrelatie wordt dikwijls voorgesteld als een statisch bouwwerk, dat door de jaren heen hetzelfde blijft en hetzelfde zou moeten blijven. Sprookjes eindigen met de zin: “En ze leefden nog lang en gelukkig”. In werkelijkheid is het huwelijk niet een toestand, maar een proces. Veel conflicten ontstaan en blijven in stand juist doordat partners zich niet aan dit ontwikkelingsproces durven te wagen, uit angst hun aanvankelijk geluk te vernietigen. Dit terwijl een intieme relatie bij uitstek een gebied is waarbij je persoonlijke ontwikkeling wordt uitgedaagd en gestimuleerd.  Ze klampen zich vast aan de oorspronkelijke definitie van hun relatie en vergen dit ook van hun partner. Ijverig beschermen ze zichzelf tegen iedere vorm van onzekerheid en twijfel. Blijkt de definitie van de relatie op den duur niet meer bruikbaar te zijn, dan ontstaan teleurstelling, angst, woede en verzet.

Uit elkaar groeien

Als conflicten worden vermeden, kunnen partners uit elkaar groeien met alle gevolgen van dien. Soms willen de partners hun huwelijk als een ideale verbinding blijven zien. Het mag dan niet waar zijn dat er tussen hen conflicten, meningsverschillen of vertroebelingen van de relatie kunnen ontstaan. Bepaalde onderwerpen zijn taboe en worden uit het gesprek verbannen. Het verboden terrein wordt steeds groter met als gevolg dat het huwelijk of de relatie afsterft. Soms ontbreken ook de communicatieve vaardigheden en inzicht om de verschillende opvattingen tussen de partners constructief te bespreken.

Eigenlijk zou iedereen moeten weten dat iedere ontwikkeling van een of van beide partners gevolgen heeft voor de relatie. De groei van de een of van beide partners kan zorgen voor een nieuwe ontwikkelingsfase in de relatie. Iedere ontwikkelingsfase in de relatie brengt typische en volstrekt normale crises met zich mee en juist, op een constructieve manier, de strijd aangaan om deze crises te overwinnen, houdt een huwelijk of samenlevingsrelatie levendig.

Back To Top