skip to Main Content

Relatietherapie: graag een A-4 vooraf

Bewustwording begint bij stilstaan

Voorafgaand aan de relatietherapie bij de Bankenhoeve vragen wij aan een echtpaar om ieder afzonderlijk stil te staan bij de problemen die spelen in de relatie en dit te beschrijven op een A-4tje. Dit zorgt ervoor dat beide partners zich los van elkaar beraden op de kwaliteit van hun relatie. Vaak zorgt dit al voor een eerste bewustwording van wat er speelt in de relatie en wat men eventueel veranderd zou willen zien. Het zorgt er ook voor dat beide partners verantwoordelijkheid nemen voor het opnieuw vormgeven van de relatie.

Doelen en verwachtingen

In hetzelfde A-4tje vragen wij beide partners om stil te staan bij de eigen doelen en verwachtingen tijdens de relatietherapie. Beide partners mailen hun A-4tje los van elkaar, enkele dagen voor aanvang van de therapie, naar de Bankenhoeve. Dit stelt ons in staat om voorafgaand aan de therapie ons alvast een beeld te vormen van wat er speelt in de relatie en hierop een eerste plan van aanpak te maken.

Back To Top